Zespół

Dr Sławomir Ertmański
psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta
 • Dr n. o zdrowiu PUM w Szczecinie
 • absolwent psychologii SWPS w Warszawie
 • absolwent Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego posiadającego akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • absolwent Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
Dotychczasowe doświadczenie:
 • pracownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych PUM
 • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej dorosłych
 • staż na II Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w szpitalu SPSZOZ „Zdroje”
 • prowadzenie treningów i warsztatów psychoedukacyjnych
 • pracowałem jako wykładowca w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
Mgr Agnieszka Żukowska
psychoterapeuta, socjoterapeuta, trener
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia na kierunku Psychologia
 • dyplomowana Uczestniczka 4-letniego szkolenie z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, szkole rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (w drodze do certyfikatu psychoterapeuty)
 • ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w szczecińskim ośrodku, Pomorskie Centrum Psychodynamiczne
 • ukończyła specjalistyczne, zaawansowane szkolenie w Laboratorium Psychoedukacji z zakresu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński, absolwentka magisterskich studiów socjologicznych, specjalność: doradztwo psychospołeczne
 • Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • swoją pracę psychoterapeutyczną z pacjentami superwizuje w Pomorskim Centrum Psychodynamicznym
Dotychczasowe doświadczenie:
 • prowadzi praktykę psychoterapeutyczną od 7 lat, pracując terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą;
 • kilkuletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w interwencji kryzysowej (OIK Szczecin, Stargard Szczeciński);
 • praca w III Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Szczecinie, jako psychoterapeuta;
 • współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Gminnym Centrum Wsparcia w Stargardzie Szczecińskim w zakresie psychoterapii, treningu rozwoju osobistego oraz interwencji w kryzysie;
 • od 11 lat pracuje jako trener grup interpersonalnych, przeprowadziła liczne szkolenia i grupy warsztatowe dla pracowników sektora publicznego oraz przedsiębiorstw prywatnych.
Lek. Wojciech Zbisławski
psychoterapeuta, socjoterapeuta
 • absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej
 • absolwent całościowej, 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne; szkolenie posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
Dotychczasowe doświadczenie:
 • jako psychoterapeuta pracuję od 8 lat, prowadzę psychoterapię dorosłych i młodzieży
 • od 5 lat pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Stargardzie Szczecińskim i, od roku, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Goleniowie; prowadzę praktykę prywatną,
 • pracowałem m.in. w II Oddziale Dziennym Centrum Psychiatrycznego SPSZOZ „Zdroje” i w Oddziale Psychiatrii Sądowej AŚ w Szczecinie,
 • jako nauczyciel akademicki pracowałem w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
Lek. Magdalena Bierejszyk
 • absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej
 • lekarz rezydent II Oddziału Ogólnopsychiatrycznego w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, specjalizujący się w psychiatrii
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Dotychczasowe doświadczenie:
 • praca w II Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w SPS ZOZ „Zdroje”
 • ukończony kurs specjalizacyjny „Podstawy kontaktu psychoterapeutycznego” (Klinika Psychiatrii PUM, 2011)
 • ukończone szkolenie nt. „Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej. Aplikacje do zaburzeń lękowych i psychosomatycznych” (Stanomino, 2011)
 • uczestnictwo w Specjalistycznym Seminarium Doskonalącym nt. Choroba afektywna dwubiegunowa (Kraków, 2011)

Możliwość komentowania jest wyłączona.