Psychoterapia indywidualna

Rozmowa z obcym człowiekiem to podstawa psychoterapii indywidualnej, która polega na kontakcie międzyludzkim i wymianie wzajemnych spostrzeżeń. Zastosowanie konkretnej metody leczenia wymaga wypracowania odpowiedniej bazy związanej z komunikacją z otoczeniem już na początku. Z czasem pozwoli to na wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych technik leczenia.

Tradycyjna psychoterapia indywidualna opiera się na cyklu spotkań, które mają doprowadzić do odkrycia problemu oraz jego rozwiązania. Wymaga to jednak sukcesywnych, regularnych rozmów ze specjalistą. Pierwsza sesja (kontaktowa) służy poznaniu pacjenta oraz jego problemów, poprzez opisanie siebie, swoich stanów, wypełnienie kwestionariuszy i testów. W ten sposób możliwe będzie określenie celów leczenia.

Spotkania indywidualne odbywają się raz w tygodniu, chyba że wymagane jest zwiększenie ich częstotliwości ze względu na stan pacjenta. Leczenie może być krótko- lub długoterminowe, co zależy od postawionej przez specjalistę diagnozy. Rozmowa trwa około 50 minut. Sesje planowane z uwzględnieniem potrzeb pacjenta – po konsultacjach wybierane są stałe godziny oraz dni tygodnia.

W ramach psychoterapii indywidualnej przeprowadzamy sesje dla pacjentów, którzy zmagają się z:

 • przewlekłym stresem,
 • depresją,
 • stanami lękowymi,
 • nerwicami,
 • uzależnieniami psychicznymi,
 • problemami rodzinnymi.

Prowadzenie psychoterapii indywidualnej polega na stopniowym rozwoju nowych kompetencji społecznych i emocjonalnych pacjenta. Ważne staje się wyeliminowanie stanów, które odpowiedzialne były za utratę kontroli nad swoim zachowaniem oraz podejmowanymi decyzjami.

Celem psychoterapii indywidualnej jest m.in.:

 • podniesienie samooceny,
 • podniesienie poziomu samokontroli,
 • wzbudzenie zdolności nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • wyeliminowanie lęków społecznych.

Poradnia TET w Szczecinie prowadzi spotkania na podstawie kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Każdego pracownika naszego ośrodka obowiązuje tajemnica lekarska.

Możliwość komentowania jest wyłączona.