Psychoterapia indywidualna

Na terapię opierającą się w głównej mierze na psychoanalizie składa się szereg technik, których celem jest całkowite wyleczenie bądź zmniejszenie nasilenia objawów schorzeń, związanych z problemami natury emocjonalnej, takich jak zaburzenia lękowe, czy też osobowości. Ponadto niezależnie od wybranej metody, czy też technik leczenia, podstawą psychoterapii indywidualnej zawsze jest kontakt międzyludzki. To właśnie ten czynnik odróżnia ją od kuracji lekowej.

Terapeuta skupia się na zmianie całej postawy, jak i konkretnych zachowań pacjenta dotkniętego chorobą. Psychoterapia indywidualna wycelowana jest zatem w rozwój kompetencji emocjonalnych pacjenta, w tym podniesienie samooceny, poziomu samokontroli, poprawę zdolności nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, a także radzenie sobie ze stresem, czy też lękami. Poza tym każda z metod wymaga, bez względu na teorię psychologiczną, z której się wywodzi, wypracowania wraz z pacjentem odpowiednich postaw związanych z komunikacją i współpracą z otoczeniem.

Specjaliści z naszego Ośrodka w Szczecinie opierają program swoich terapii na standardach kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Poza tym regularnie poddają swoją pracę ocenie certyfikowanych superwizorów.

Indywidualne leczenie

W poradni TET program spotkań z wykwalifikowanym specjalistą, czy też w przypadku niektórych schorzeń z psychiatrą, bazuje na nowoczesnych, sprawdzających się metodach leczenia, które zapewniają naszym pacjentom z różnorodnymi zaburzeniami psychiki szybką i skuteczną pomoc. Psychologowie pracujący w naszym ośrodku za każdym razem podchodzą do problemów pacjenta w inny sposób. Nie traktują ich zaburzeń szablonowo i nieustannie wspierają go w walce z nimi.

W ramach przeprowadzanej w naszych gabinetach psychoterapii indywidualnej pomagamy pacjentom, którzy zgłoszą się do nas z takimi chorobami jak:

  • stany lękowe
  • przewlekły stres
  • depresja
  • różnego rodzaju nerwice
  • chcących przezwyciężyć różne uzależnienia psychiczne itp.

Wykorzystywane przez naszych doświadczonych terapeutów, innowacyjne metody walki ze schorzeniami psychologicznymi mają na celu pomoc pacjentom w określeniu przyczyn ich problemów, a także w odnalezieniu właściwej drogi wyjścia z obecnej sytuacji emocjonalnej. Nasi specjaliści pomogą Państwu na nowo cieszyć się pełnią życia. Zachęcamy do skorzystania z usług naszej poradni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.