Klienci

W prezentowanej zakładce znajduje się wykaz naszych klientów – firm ze Szczecina, które wzięły udział w szkoleniach i warsztatach przeprowadzonych przez poradnię TET. Współpracujemy również z firmą szkoleniowo-doradczą Professional Consulting Expanders z Warszawy, łącząc wiedzę psychoterapeutyczną z coachingiem firmowym. W ramach szkoleń skupiamy się na przekazywaniu wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzenia negocjacji oraz autoprezentacji, a także zarządzania marketingowego. Przygotowujemy grupy do kontaktu z klientem oraz obsługi telefonicznej. Organizujemy także spotkania indywidualne.

1. Carrefour, Warszawa

2. Bonus Nieruchomości, Szczecin

3. Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin

4. Akademia Rolnicza, Szczecin

5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2, Szczecin

6. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Współpraca:

Professional Consulting Expanders, Warszawa


Możliwość komentowania jest wyłączona.